Login Area

Close Login

Prihlásiť sa | Registrácia

Ako si vyplniť daňové priznanie z USA zdarma - návod

Všetkým plavčíkom prajeme

krásne leto 2018 v USA Cool

 

 

 

Ako si vyplniť daňové priznanie z USA zdarma - návod

V USA si ako účastník programu Work and Travel USA si mohol platiť tieto dane:

  • - Federálne dane (federal taxes)
  • - Štátne dane (state taxes)
  • - Lokálne dane (local taxes) – veľmi malá šanca, že si ich platil (stáva sa naozaj ojedinele)

Predtým, ako začneš vyplňovať daňové priznanie, pozri si aké máš možnosti
pri žiadaní o vrátenie daní z USA – klikni
TU.

        V tomto návode sa dočítaš, ako si môžeš vyplniť federálne daňové priznanie z USA úplne sám a napísali sme ti aj niekoľko odporúčaní ohľadom štátnych daní. Podľa nášho návodu zvládneš vyplniť federálne daňové priznanie úplne jednoducho a rýchlo – nie je to žiadna veda Tongue Out. Upozorňujeme ale, že sa jedná o zjednodušený návod orientovaný na WAT študentov - nerezidentov (teda ak si bol v USA na H2B vízach alebo iných, návod ti asi nepomôže).

Federálne daňové priznanie 2017 

Formulár na vyplnenie: 1040 NR-EZ (https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040nre.pdf)
Návod k formuláru (originálny od IRS): Instructions (https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1040nre.pdf)

Upozornenie: Medzi WAT študentmi je rozšírený online návod na vyplnenie federálneho daňového priznania z USA. Pri využití tohto návodu je študentom nesprávne odporúčané využitie sumy 10000 USD (paragraf 21 odsek 3 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi USA a SR), ktorú je možné využiť len pre programy Intership/Trainee a jej využitím riskuješ, že ti vrátenie dane môže byť zamietnuté resp. v budúcnosti môže od teba US daňový úrad vyžiadať vrátenie neoprávanej časti refundácie + pokutu + penále/úrok, tak ako od Michala Adamíka: „Na základe chybne vyplneného daňového priznania mi bola udelená pokuta vo výške 158 USD, a zároveň mi bol naúčtovaný úrok z omeškania vo výške 56,67 USD. Zároveň som musel vrátiť 793 USD, ktoré som si nesprávne nárokoval.

        Rozhodli sme sa zverejniť návod, ktorý túto čiastku nevyužíva a nemusíš mať obavy, že vyplníš niečo nesprávne. Postupuj podľa nasledujúcich 4 krokov:

Krok 1: Si rezident alebo nerezident USA?
        Drvivá väčšina WAT študentov vyplňuje formulár 1040 NR-EZ, ktorý je určený pre nerezidentov. Preto je dôležité si overiť, či si naozaj US nerezident Innocent Musíš spĺňať tieto dva body:

a)      Máš trvalý pobyt (a reálne aj žiješ) mimo USA – napr. SR/ČR
b)     Ak si bol v roku 2017 v USA viac ako 31 dní, musíš vypočítať túto matematickú úlohu a výsledok musí byť číslo menšie ako 182:
Počet dní, ktoré si strávil v USA v roku 2017, 2016 a 2015 vynásob týmito koeficientmi a výsledne čísla spočítaj:
→ Počet dní v USA v roku 2017 x 1
→ Počet dní v USA v roku 2016 x 0,33
→ Počet dní v USA v roku 2015 x 0,167

         Ak je tvoje výsledné číslo 182 alebo menej, tak sa môžeš považovať za nerezidenta a pokračuj presne podľa tohto návodu. Ak je tvoj výsledok 183 a viac, preštuduj si časť „Substantial Presence Test“ v návode, či sa na teba nevzťahuje niektorá z výnimiek, inak musíš vyplňovať rezidentské daňové priznanie (teda nepokračuj podľa tohto návodu).

Krok 2: Dobré rady pred vypĺňaním

  • •  všetky sumy zaokrúhľuj na celé čísla matematicky (0,5-0,99 zaokrúhli nahor a 0,01-0,49 nadol),
  • •  ak si pracoval u viacerých zamestnávateľov, sumy zárobku a zaplatených daní u všetkých zamestnávateľov spočítaj a až potom zaokrúhli na celé číslo ,
  • •  formulár môžeš vyplňovať aj na PC (píš priamo do PDF),
  • •  federálne daňové priznanie môžeš odoslať aj s poslednou výplatnou páskou (tzv. Payslip), ale pri štátnych daňových priznaniach to nemusí byť možné (závisí od štátu),
  • • k daňovému priznaniu nezabudni pripnúť W2 (klasicky zošívačkou) na prvú stranu naľavo, kde je napísané "Attach Form(s) W2 ..." a nezabudni daňové priznanie podpísať a doplniť aktuálny dátum v US formáte (mm/dd/yyyy),
  • • daňové priznanie odošli do USA čo najskôr, najneskôr však môžeš o vrátenie dane požiadať do 3 rokov.

Krok 3: „Line by line“ inštrukcie

Strana 1:
Your First Name - Meno 
Last Name - Priezvisko
Identifying Number - číslo tvojho Social Security Number (nájdeš ho aj na W2 alebo výplatných páskach). Ak nemáš SSN, musíš požiadať o vydanie ITIN čísla. Pre viac info pozri inštrukcie.
Present home address
- adresa, kde ti bude doručený šek s refundom (takže zadaj adresu, kde ti môže prísť pošta v najbližších mesiacoch)
City - mesto
Foreign Country - krajina (ak Slovensko, tak napíš Slovak Republic. Ak Česko, tak napíš Czech Republic)
Foreign Province/State/County - nechaj prázdne
Foreign Postal Code - PSČ
Filling Status - ak si slobodný, tak zaškrtni "Single nonresident alien"
Riadok 3: napíš zaokrúhlenú sumu tvojich celkových zárobkov v USA v roku 2017. Ak si pracoval u viacerých zamestnávateľov, tak spočítaj všetky sumy z tvojich W2 a zaokrúhli až výslednú sumu.
Riadok 4: ak vyplnuješ daňové priznanie z USA prvýkrát, zadaj 0 (a nečítaj inštrukcie k tomuto riadku ďalej Cool). Ak si v roku 2017 obdržal refund štátnej (a/alebo lokálnej) dane z USA, zadaj sumu vrátenej štátnej (a lokálnej) dane do tohto riadku. Pokiaľ si ale v tvojom federálnom daňovom priznaní za rok 2016 uviedol v riadoku 11 v 1040 NR-EZ nulu, taktiež môžeš zadať teraz do tohto riadku 0.
Riadok 5: zadaj 0 (predpokladám, že si v USA nedostal školné alebo iný grant)
Riadok 6: zadaj 0 (keďže nevyužívame double tax treaty medzi USA a SR - pretože tú je možné využiť, iba ak si bol v USA na programe Intership/Trainee - zadávame 0)
Riadok 7: spočítaj sumu v riadkoch 3, 4 a 5 a zadaj výsledok do tohto riadku
Riadok 8: zadaj 0 (ak si dostal v USA školné/granty, pozri inštrukcie)
Riadok 9: zadaj 0 
Riadok 10: odpočítaj sumy v riadkoch 8 a 9 od riadku 7. Ak si mal v riadku 8. a 9. zadanú nulu, tak riadok 10 bude rovnaký ako riadok 7.
Riadok 11: odporúčame zadať 0, ale môžeš zadať aj výšku tvojich zaplatených štátnych daní (ak budeš ale v budúcnosti žiadať o vrátenie daní, tak zadanie zaplatených štátnych daní v tomto riadku ti môže mierne skomplikovať vypĺňanie ďalších daňových priznaní - pozri riadok 4. To isté platí aj pre niektoré štátne daňové priznania, ktorých vyplňovanie môže byť pre teba v tomto a/alebo budúcom roku komplikovanejšie.).
Riadok 12: odpočítaj riadok 11 od riadku 10 a zadaj výsledok
Riadok 13: zadaj sumu 4050 USD (čo je nezdaniteľná čiastka pre rok 2017 v USA)
Riadok 14: odpočítaj riadok 13 od riadku 12 a zadaj výsledok. Toto je tvoj zdaniteľný príjem pre federálne daňové priznanie v USA.
Riadok 15: Otvor si inštrukcie na strane 23. Nájdi v inštrukciách sumu, ktorá ti vyšla v riadku 14 a podľa tejto tabuľky z inštrukcií sem dopíš sumu, ktorú nájdeš ako "Your tax is".
Riadok 16: zadaj 0 (ako WAT študent na J1 víza nemáš platiť medicare, social security a pod.)
Riadok 17: spočítaj riadok 15 a 16
Riadok 18a: zadaj sumu zaplatených federálnych dani (nájdeš na tvojej W2 ako "Federal tax witheld" alebo niečo podobné)
Riadok 18b: zadaj 0 (ak si ale mal z USA dividendy alebo si zarábal na verejných tendroch, pozri inštrukcie Cool)
Riadok 19: zadaj 0 (tento riadok sa používa, iba ak si si v minulosti nenechal preplatok dane z USA vyplatiť, ale chcel si ho použiť pre budúce daňové priznania v USA)
Riadok 20: zadaj 0
Riadok 21: spočítaj riadky 18a až 20 a zadaj do tohto riadku. Asi pôjde o rovnakú sumu ako v riadku 18a.
Riadok 22: ak je suma v riadku 21 väčšia ako v riadku 17, odpočítaj riadok 17 od riadku 21 a zadaj rozdiel. Toto je suma, ktorá ti bude z USA vrátená.
Riadok 23a: zadaj rovnakú sumu ako do riadku 22 (ak teda chceš, aby ti bol celý preplatok dane vrátený)
Riadok 23b, 23c a 23d: vyplň, ak chceš poslať preplatok dane na tvoj US bankový účet. Bankový účet musí byť na tvoje meno. Ak nevyplňuješ, tak políčka na vypísanie čísla bankového účtu prečiarkni.
Riadok 23e: vyplň, ak chceš poslať šek s vrátenými daňami na inú adresu ako si uviedol v hlavičke (inak nechaj prázdne)
Riadok 24: zadaj 0 (chceme naspäť všetky dane a nič si neprenášame do budúcich US daňových priznaní...)
Riadok 25: zadaj 0 (iba ak je riadok 21 menší ako riadok 17, tak vyplň rozdiel - to znamená, že si zaplatil menej na daniach ako si mal a musíš rozdiel doplatiť - ak si bol v USA na programe WAT, s veľkou pravdepodobnosťou sem vyplníš nulu)
Riadok 26: zadaj 0 (ak nedlžíš dane v riadku 25, tak nemáš prečo platiť úrok z omeškania/penalty)
Third Party Designee: zaškrtni iba "NO" (nechceme, aby za teba niekto iný riešil z IRS tvoje dane) a zvyšok nechaj prázdne
Sign Here: podpíš sa na miesto "Your signature" a do "Date" dopíš aktuálny dátum v US formáte mm/dd/yyyy
Your occupation in USA: vyplň Exchange visitor
Paid Preparer Use Only: nevyplňuj a nechaj túto sekciu prázdnu, keďže si vyplnujš DP sám

Strana 2: 
A: zadaj krajinu tvojho občianstva (predpokladám, že zadáš Slovak Republic alebo Czech Republic)
B: krajina tvojej daňovej rezidencie (to isté ako v riadku A)
C: Žiadal si niekedy o zelenú kartu? Ak aj odpovieš Yes, nemalo by to mať vplyv na vrátenie daní.
D1: Bol si niekedy občan USA? Predpokladáme, že nie (zaškrtni NO)
D2: Bola ti niekedy udelená zelená karta? Predpokladám, že nie (zaškrtni NO)
E: Mal si platné US víza 31.12.2016 (ESTA nie je vízum)? Prepokladám že nie, tak do tohto riadku doplň "Not present in U.S. - no U.S. immigration status".
F: Zmenil si niekedy typ víz počas pobytu v USA alebo imigračný status? Predpokladám, že zaškrtneš NO. Ak ale zaškrtneš Yes, napíš dátum a krátky popis o tvojej zmene víz/imigračného statusu.
G: napíš všetky dátumy v US formáte mm/dd/yyyy, kedy si počas roku vstúpil a opustil územie USA.
H: Napíš presný počet dní, počas ktorých si sa nachádzal na území USA v roku 2015, 2016 a 2017. Počítaj aj každý začatý deň.
I: Vyplňoval si daňové priznanie v USA niekedy v minulosti? Ak áno, tak doplň aj rok a form, ktorý si vyplňoval (napr. year 2016 - form 1040 NR EZ)
J: Nevyplňujeme, kedže nepoužívame double tax treaty medzi USA a SR. Double tax treaty môžeš použiť, iba ak si bol v USA na programe Intership/Trainee.

Krok 4: Dokončenie a odoslanie federálneho daňového priznania

          Ak máš federálne daňové priznanie podpísané, doplnený dátum, skontrolované údaje a pripnutú časť W2 formulára, môžeš ho „zohnúť“ a vložiť do obálky. Túto obálku už môžeš zavrieť a poslať na:

Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, TX, 73301-0215
U.S.A.

           Odporúčame poslať obálku 1. triedou, ale nie doporučene. Na obálku nepíš „Tax refund“ a podobne, stačí len adresa. Do ľavého horného rohu na obálke napíš (a prečiarkni) tvoje meno a adresu. POZOR: keď píšeš adresu do USA, nezabudni písať americkú jednotku (to znamená len rovnú čiarku), pretože slovenská číslica 1 sa v USA používa pre číslicu 7!
           Federálne daňové priznanie by malo na uvedenú adresu doraziť do 15. apríla. O vrátenie dane je ale možné požiadať do 3 rokov, takže táto lehota podania pre nás neplatí (odporúčame ju ale radšej dodržať). Neskoršie podanie daňového priznania môže mierne predĺžiť celý proces vrátenia dane.
           Stav tvojej žiadosti si môžeš pozrieť online na stránkach IRS – http://www.irs.gov/Refunds (platí pre federálne dane). Pre sledovanie stavu tvojej žiadosti musíš zadať SSN, predpokladanú sumu vrátenia dane a filling status (v tvojom prípade „single“). Skôr ako 4 týždne od odoslania obálky tam ale nič nebude, takže žiadny strach. Ak ti po 12 týždňoch od odoslania obálky neprídu dane naspäť a ani sa nezmení online status (pozrieš cez link vyššie), tak zavolaj do IRS. Odporúčame volať cez skype (je to lacnejšie a na "čakačke" môžeš byť aj 30-60 minút).

Štátne daňové priznanie

         Ak si pracoval na Aljaške, Floride, Nevade, Južnej Dakote, Texase, Washingtone alebo vo Wyomingu, máš štastie – v týchto štátoch sa  štátne dane neplatia a teda nemusíš riešiť vrátenie štátnej dane Money Mouth.
        Pokiaľ si pracoval v iných štátoch v USA, s veľkou pravdepodobnosťou si platil štátne dane a ak ich chceš získať naspäť, musíš podať štátne daňové priznanie. V tabuľke nižšie nájdeš prehľad názvov príslušných štátnych daňových formulárov, ktoré máš vyplniť a taktiež link na príslušný štátny daňový úrad.
    Ak si nevieš rady, ako vyplniť štátne daňové priznanie z USA, odporúčame využiť služby spoločnosti Dendax, nech všetko vybaví za teba a navyše za super cenu - viac info TU. Spoločnosti Dendax platíš jednotný poplatok (bez ohľadu na to, či si cez nich chceš vyplniť iba štátne daňové priznanie alebo potrebuješ aj federálne), preto ak sa nevieš pohnúť so štátnymi daňami ďalej, nechaj si spraviť cez Dendax aj federálne daňové priznanie.

Pozor: ak si vypĺňal federálne dane ako nerezident, musíš tak vyplniť aj štátne dane (a opačne). Ku každému štátnemu formuláru prilož aj vyplnené federálne daňové priznanie!

Štát

Form 

State tax office

Alaska

No state tax

No state tax

California

Form 540NR short

Pozri TU

Colorado

Form 104

Pozri TU

Connecticut

CT-1040NR/PY 

Pozri TU

Delaware

NR 200-02 

Pozri TU

Florida

No state tax

No state tax

Georgia

Form 500 

Pozri TU

Idaho

Form 43 

Pozri TU

Illinois

 IL-1040 (+ schedule NR)

Pozri TU

Indiana

 Form IT-40PNR

 Pozri TU 

Iowa

 IA 1040

 Pozri TU

Kansas

 K-40

 Pozri TU

Kentucky

740-NP 

Pozri TU 

Louisiana

IT-540B 

 Pozri TU

Maine

Form 1040ME

Pozri TU

Maryland

Form MD 505

Pozri TU

Massachusetts

Form 1-NR/PY

Pozri TU

Michigan

MI-1040 a schedule NR 

Pozri TU 

Minnesota

M1 

 Pozri TU

Mississippi

Mississippi Non Resident 

 Pozri TU

Montana

Form 2

Pozri TU

Nevada

No state tax

No state tax

New Hampshire

No W2 income state tax 

 No W2 income state tax

New Jersey

NJ 1040NR

Pozri TU

New York

Form IT203

Pozri TU

North Carolina

Form D-400

Pozri TU

Ohio

Form IT1040

Pozri TU

Oregon

Form 40N 

Pozri TU 

Pennsylvania

Form PA-40 

Pozri TU 

Rhode Island

RI-1040NR 

Pozri TU

South Carolina

SC1040

Pozri TU

South Dakota

No state tax

No state tax

Tennessee

No W2 income state tax  

No W2 income state tax 

Texas

No state tax

No state tax

Utah

Form TC40

Pozri TU

Virginia

Form 763

Pozri TU

Washington

No state tax

No state tax

West Virginia

Form IT-140 

 Pozri TU

Wisconsin

Form 1NPR

Pozri TU

Wyoming

No state tax

No state tax