Login Area

Close Login

Prihlásiť sa | Registrácia

Vrátenie dani z USA

Všetkým plavčíkom prajeme

krásne leto 2018 v USA Cool

 

 

 

Návod na spracovanie daňového priznania z USA za cenu 59 USD (zľava 10 USD oproti štandardnej cene na stránke Dendax!)
Postupuj podľa návodu nižšie a ušetri 10 USD! V akciovej cene je zahrnuté spracovanie federálnych, štátnych a prípadných lokálnych daní zároveň - ide o konečný poplatok a neplatíte žiadne % z príjmov.

Poplatok neuhrádzate vopred, bude zúčtovaný až z vašej reálnej refundácie. Poplatok je jednotný bez ohľadu na výšku vrátenia daní, neplatíte teda percentá zo svojho príjmu. O dane treba požiadať na tejto linke a postupovať presne podľa tohto PDF návodu

Spoločnosť Dendax garantuje všetkým študentom 100%-nú transparentnosť. Každý klient má po registrácii k dispozícii svoj osobný účet. Na svojom osobnom účte môžete sledovať stav spracovania vašej refundácie. Dendax vám vopred a nezáväzne oznámi, aká suma vám bude vrátená a až po jej odsúhlasení bude ďalej pokračovať v refundácii a podaní daňového priznania. Prostredníctvom svojho osobného účtu budete mať k dispozícii aj prehľad poplatkov spolu s kópiami šekov alebo platieb s refundáciou, ktoré vo vašom mene Dendax zo strany úradov obdržal. Budete tak mať možnosť sa sami presvedčiť, že vám bol z refundácie stiahnutý len vopred dohodnutý poplatok! Navyše so spoločnosťou Dendax môžete v prípade otázok komunikovať v slovenčine.

Pri spoločnosti Dendax sa môžete spoľahnúť aj na to, že vám spracuje daňové priznanie podľa aktualne platných amerických zákonov. Neuplatní vám napríklad položku vo výške 10.000 USD zo zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi USA a SR, ktorú si uplatňuje mnoho študentov nesprávne, ak si daňové priznanie vypĺňajú a podávajú samostatne - uplatnenie tejto položky je pri Work and Travel študentoch neoprávnené a daňový úrad IRS si od vás môže aj niekoľko rokov spätne vyžiadať dane v plnej výške a k tomu obdržíte pokutu. 

Stalo sa to napríklad v roku 2016 aj študentovi Michalovi Adamíkovi: 
„Na základe chybne vyplneného daňového priznania mi bola udelená pokuta vo výške 158 USD, a zároveň mi bol naúčtovaný úrok z omeškania vo výške 56,67 USD. Zároveň som musel vrátiť 793 USD, ktoré som si nesprávne nárokoval.“ V Michalovom daňovom priznaní bola nesprávne využitá položka 10.000 USD zo zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi USA a SR a daňový úrad Michala kontaktoval až po 2 rokoch od obdržania refundácie daní z USA.

Dendax spracúva daňové priznania pre viac ako 20 krajín, pozná daňové zákony a vie, ako na to, aby aj študenti, ktorí zarobia v USA viac ako 4.050 USD (nezdaniteľná časť základu dane pre rok 2016), dokázali získať čo najviac svojich daní späť a uplatňuje pritom v daňovom priznaní len legálne položky. Prakticky to znamená, že aj viacerí študenti, ktorí zarobia sumu od 4.050 do 7.000 USD, dokážu dostať späť dane v plnej výške. Konkrétnu kalkuláciu pripravuje Dendax na základe podkladov, ktoré od vás obdrží.

K vráteniu daní si pripravte nasledovné doklady:
→ Kópie formulárov W2 ALEBO poslednej výplatnej pásky (final payslip) od všetkých zamestnávateľov;
→ Údaje o všetkých zamestnávateľoch;
→ Kópiu svojej Social Security Card;
→ Kópiu svojich J1 víz.

 A nezabudnite, poplatok 59 USD za spracovanie daňového priznania (federálne, štátne aj lokálne dane) môžete získať len registráciou na tejto linke a iba, ak budete postupovať presne podľa tohto PDF návodu. Akcia je určená nielen študentom CKM, no len s touto CKM linkou máte nárok na akciovú cenu 59 USD. Preto pokojne zdieľajte linku aj s kamošmi. 

Dendax ponúka za dodatočný poplatok 30 USD aj možnosť vrátenia Social Security a Medicare, teda zdravotných a sociálnych odvodov, ktoré vám zamestnávateľ podľa správnosti nemal zrážať, ale ak už tak spravil a v lete ste ho na chybu neupozornili, máte túto možnosť. Taktiež môžete využiť aj tzv. Fast Refund, kedy vám Dendax za dodatočný poplatok 25 USD zrefunduje v krátkej dobe do 14-20 dní od dodania dokumentov až 70% federálnych daní. 

V poplatku 59 USD je zahrnuté spracovanie daňového priznania podľa platných U.S, zákonov (federálne, štátne aj lokálne daňové priznanie), nie je v ňom zahrnutý poplatok za cashing šekov - ide o bežný bankový poplatok, ktorý platíte bez ohľadu na to, či si daňové priznanie robíte sami alebo cez agentúru. Poplatok za preplatenie šeku je 13 USD. Pre bližšie informácie kontaktujte priamo Dendax.

Držím palce, nech sa Vám vráti čo najviac,
Ing. Matúš Grega