Garancia vrátenia peňazí

S nami nemáš čo stratiť! Berieme na seba riziko, že neprejdeš pohovorom, kurzom plavčíka alebo nevycestuješ do USA zo závažných zdravotných/rodinných dôvodov. Ak sa obávaš, či dostaneš víza do USA, tak no stress – berieme na seba aj toto riziko.

U nás platíš len poplatok za kurz plavčíka vo výške 300 USD, z ktorého ti zamestnávateľ vráti naspäť 200 USD, pokiaľ odpracuješ celé leto (viac info TU).

Poplatok za kurz plavčíka ti ale vrátime v plnej výške*, ak neprejdeš pohovorom so zamestnávateľom, ak neprejdeš kurzom plavčíka, ak nevycestuješ do USA zo závažných zdravotných a rodinných dôvodov (ktoré ti znemožnia vycestovať do USA)** alebo ak nedostaneš víza do USA***. Naše štatistiky z kurzov hovoria, že ak zvládneš prekurz, tak šanca, že úspešne absolvuješ celý kurz plavčíka a vycestuješ do USA je viac ako 96 %.

Ako to je ale s ďalšími poplatkami, ktoré platíš vo Work and Travel agentúre? Je to veľmi jednoduché – k poplatkom v agentúre si môžeš zakúpiť aj poistenie storna, ktoré stojí 2,8 % zo sumy poplatku, ktorý si chceš poistiť. Poistenie storna kryje poistné udalosti ako nevycestovanie do USA kvôli závažným rodinným a zdravotným dôvodom alebo pre prípad neudelenia víz do USA.

Vieš čo je ale úplne super? Do Work and Travel agentúry môžeš ísť aj po kurze plavčíka a teda fakt nemáš čo stratiť (hoci tento spôsob neodporúčame, pretože pracovných povolení je obmedzené množstvo a zároveň nechceme, aby si bol v strese, keďže celý proces získania víz do USA je zdĺhavý a trvá min. 4 až 8 týždňov).  

* do poplatku za kurz plavčíka sa nezapočítava poplatok za stravu a ubytovanie na kurze plavčíka, tento poplatok je po úhrade nevratný. Je to však dobrovoľná služba, ktorú si môžeš (ale nemusíš) zakúpiť. Až 97 % študentov si cez nás ubytovanie a stravu v minulosti zakúpilo, pretože to je fakt super cena a nič lepšie asi v Banskej Štiavnici nenájdeš (a zároveň sme všetci spolu na jednom mieste a nestrácame čas, keďže vyučovanie v triede, ubytovanie a stravu máme zabezpečenú na jednom mieste a.k.a nechceš byť ten, čo stále mešká, nestíha sa najesť a čaká sa na teba).

** za závažné rodinné dôvody sa považuje úmrtie priameho rodinného príslušníka v prvom rade (mama, otec, sestra, brat) menej ako 30 dní pred vycestovaním a za závažné zdravotné dôvody sa považuje napr. úraz, ktorý znemožní vycestovanie do USA alebo by spôsobil oneskorenie príletu do USA o viac ako 45 dní. Zamestnávateľ posudzuje každý prípad osobitne a je v jeho právomoci udeliť aj ďalšie výnimky, aby študentovi vznikol nárok na vrátenie poplatku za kurz plavčíka. 

*** pre vrátenie poplatku za kurz plavčíka v prípade neudelenia víz je potrebné, aby si nám zdokladoval tvoje pracovné povolenie DS-2019 (ktoré je povinnou súčasťou dokumentov, ktoré posielaš na ambasádu, keď žiadaš o víza) a taktiež potvrdenie z US embassy, že ti víza neboli udelené, aj keď reálne si o ne požiadal(a) a absolvoval(a) si vízový pohovor na ambasáde.